مشخصات فنی منوپمپ رایبد انرژی

منوپمپ، مونوپمپ یا مونو پمپ غلیظ کش

منوپمپ یا مونو پمپ غلیظ کش، ظرفیت 100 تا 50 هزار لیتر، فشار کاری تا 24 بار، با قیمت کارخانه، آماده تحویل. منوپمپ یا مونو پمپ صنعتی برای انتقال مواد غلیظ است. منوپمپ از دو قسمت اصلی روتور و استاتور تشکیل شده است. منوپمپ دارای جریان یکنواخت و از نوع پمپ های جابجایی مثبت می باشد. منوپمپ، یک پمپ صنعتی قوی برای انتقال مواد ویسکوز و غلیظ است. منوپمپ از دو قسمت اصلی روتور و استاتور تشکیل شده است که از چرخش روتور درون استاتور حرکت سیال شکل می گیرد. کاربرد منوپمپ در صنایع مختلف غذایی، شیمیایی، پتروشیمی، آب و فاضلاب، نفت و گاز می باشد. منوپمپ به سیال آسیبی نمی زد و تغییری در خود سیال ایجاد نمیکند. منوپمپ دارای جریان یکنواخت و از نوع پمپ های جابجایی مثبت می باشد.

مشخصات فنی مونوپمپ

منوپمپ دستگاهی برای انتقال مواد غلیظ و یا موادی که دارای ذرات ساینده و یا حتی شن و ماسه دارند کاربرد دارد. مشخصات فنی انواع آنها به شرح زیر است:

معیار مقدار
دمای کاری 3 تا 120 درجه سانتیگراد
فشار تولیدی 1 تا 24 بار
حداقل ظرفیت کاری 0.1 لیتر بر ساعت
حداکثر ظرفیت کاری 50 متر مکعب بر ساعت
ویسکوزیته کاری 0.8 تا 500،000 سانتی پویز
قطر ذرات ساینده 0 تا 8 میلی متر

قطعات مونو پمپ

قطعات اصلی و اجزای تشکیل دهنده به شرح زیر است:

این قطعه دوار و چرخنده این کالای صنعتی می باشد. با چرخش روتور درون غلاف، جریان سازی سیال شکل می گیرد و فشار مناسب ایجاد میشود. تعداد گام های این قطعه و همچنین جنس آن، از مهمترین موراد برای انتخاب یک جریان سازی مناسب برای سیالات مختلف است.

استاتور یا لاستیک غلافی است که روتور درون آن می چرخد. این قطعه در تماس مستقیم با سیال مورد انتقال است. از این رو باید به جنس انتخابی آن توجه ویژه کرد. برای مثال جنس لاستیک مورد نیاز برای دماهای کاری پایین یا مواد روغنی یا مواد اسیدی متفاوت انتخاب می شود. سختی لاستیک و لقی آن برای حرکت سیال درون پمپ نقش کلیدی دارد.

 • شفت های انتقال قدرت
 • سیستم های آب بندی و سیلینگ مونو پمپ

سیستم آب بندی یا واشر قطعات برای آب بندی و عدم نشتی سیال از پمپ به بیرون می باشد. دو نوع سیستم آب بندی مرسوم نواری و مکانیکال سیل وجود دارد. برای ساخت پمپ های پاژ از سیستم آب بندی مکانیکال سیل استفاده می شود.

 • بدنه و کیسنگ مونو پمپ
 • شاسی مونو پمپ
 • الکترو گیربکس

موتور پمپ یکی از موارد مهم در انتخاب قدرت و سرعت انتقال سیال می باشد. انتخاب الکترو گیربکس انتخابی از نظر قدرت و توان نقش مهمی در تکمیل بهره وری پمپ می باشد.

قطعات یدکی مونوپمپ شامل روتور، استاتور، جوینت سیل، اورینگ و غیره می باشد. 

ابعاد منوپمپ

با توجه به کاربرد و نوع پمپ مورد نیاز برای هر صنعت اندازه های آن متفاوت است. اما به طور کلی می توان اندازه ی آنرا در دو دسته کلی غلیظ کش افقی و تخلیه بشکه عمودی به شرح زیر عنوان کرد.

مونو پمپ تخلیه بشکه یا بشکه کش عمودی

ابعاد مونو پمپ های تخلیه بشکه یا بشکه کش عمودی

ابعاد مونو پمپ های سری PV021

PV021 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV021S01 560 200 120 25 112 51 20
PV021S02 560 200 120 25 212 51 20
PV021S04 630 200 140 25 412 51 21
PV021L01 560 200 120 25 212 51 20

PV038

PV0038 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV038S01 900 250 170 65 226 89 38
PV038S02 900 250 170 65 426 89 38
PV038S04 1050 300 175 65 826 89 39
PV038L01 900 250 170 65 426 89 38

PV045

PV045 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV045S01 890 250 175 80 261 108 45
PV045S02 890 250 175 80 493 108 45
PV045S03 1050 300 190 80 725 108 46
PV045S04 1050 300 190 80 957 108 46
PV045L01 890 250 175 80 493 108 45

PV053

PV053 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV053S01 1140 300 215 100 316 121 53
PV053S02 1140 300 215 100 598 121 53
PV053S03 1250 350 270 100 880 121 54
PV053S04 1250 350 270 100 1162 121 54
PV053L01 1140 300 215 100 598 121 53

PV063

PV063 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV063S01 1140 350 215 125 363 146 63
PV063S02 1140 350 215 125 685 146 63
PV063S03 1270 350 270 125 1007 146 64
PV063S04 1270 350 270 125 1329 146 64
PV063L01 1140 350 215 125 685 146 63

PV073

PV073 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV073S01 1550 350 270 150 419 168 75
PV073S02 1550 350 270 150 791 168 75
PV073S03 1580 400 300 150 1163 168 76
PV073S04 1580 400 300 150 1535 168 76
PV073L01 1550 350 270 150 791 168 75

PV090

PV090 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV090S01 1610 350 320 150 419 203 89
PV090S02 1610 350 320 150 791 203 89
PV090S03 1730 400 350 150 1163 203 90
PV090S04 1730 400 350 150 1535 203 90
PV090L01 1610 350 320 150 791 203 89

PV105

PV105 L D D1 Out., DN L1 D2 d
PV105S01 1680 400 350 200 623 230 104
PV105S02 1680 400 350 200 1197 230 104
PV105S03 1760 400 360 200 1735 230 104
PV105S04 1760 400 360 200 2291 230 105
PV105L01 1680 400 350 200 1179 230 104

PV125 

PV125 L D D1 Out., DN L1 D2 d
125S01 1650 400 360 250 740 273 124
125S02 1650 400 360 250 1400 273 124
125S03 1830 450 380 250 2060 273 125
125S04 1830 450 380 250 2720 273 125
125L01 1650 450 360 250 1400 273 124

 

مونو پمپ غلیظ کش افقی

ابعاد مونو پمپ های غلیظ کش افقی

اندازه های مونو پمپ سری PH021

PH021 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH021S01 260 200 840 25 112 51 20
PH021S02 260 200 940 25 212 51 20
PH021S04 260 250 1350 25 412 51 21
PH021L01 260 200 940 25 212 51 20

PH031

PH031 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH031S01 270 220 970 50 162 70 30
PH031S02 270 220 1105 50 304 70 30
PH031S04 300 250 1720 50 588 70 31
PH031L01 270 220 1105 50 304 70 30

PH038

PH038 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH038S01 320 250 1270 65 226 89 38
PH038S02 320 250 1470 65 426 89 38
PH038S04 360 300 2325 65 826 89 39
PH038L01 320 250 1470 65 426 89 38

PH045

PH045 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH045S01 300 250 1340 80 261 108 45
PH045S02 300 250 1560 80 493 108 45
PH045S03 350 300 2470 80 725 108 46
PH045S04 350 300 2700 80 957 108 46
PH045L01 300 250 1560 80 493 108 45

PH031

PH053 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH053S01 350 350 1650 100 316 121 53
PH053S02 350 350 1930 100 598 121 53
PH053S03 450 350 2840 100 880 121 54
PH053S04 450 400 2915 100 1162 121 54
PH053L01 350 400 1930 100 598 121 53

PH063

PH063 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH063S01 335 350 1760 125 363 146 63
PH063S02 335 350 2080 125 685 146 63
PH063S03 540 400 3130 125 1007 146 64
PH063S04 540 400 3450 125 1329 146 64
PH063L01 335 350 2080 125 685 146 63

PH076

PH076 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH076S01 485 420 2330 150 419 168 75
PH076S02 485 420 2700 150 791 168 75
PH076S03 550 450 3720 150 1163 168 76
PH076S04 550 450 4100 150 1535 168 76
PH076L01 485 420 2700 150 791 168 75

PH090

PH090 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH090S01 525 450 2620 150 500 203 89
PH090S02 525 450 3061 150 944 203 89
PH090S03 600 450 4320 150 1388 203 90
PH090S04 650 500 4875 150 1832 203 90
PH090L01 252 450 3060 150 944 203 89

PH105

PH105 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH105S01 600 560 3100 200 623 230 104
PH105S02 600 560 3650 200 1179 230 104
PH105S03 630 580 4210 200 1735 230 105
PH105S04 630 580 4770 200 2291 230 105
PH105L01 600 560 3650 200 1179 230 104

PH125

PH125 L1 L2 L3 Out., DN L4 D d
PH125S01 775 600 3890 250 740 273 124
PH125S02 775 600 4550 250 1400 273 124
PH125S03 895 600 6050 250 2060 273 125
PH125S04 895 600 6710 250 2720 273 125
PH125L01 775 600 4550 250 1400 273 124

نحوه کار پمپ صنعتی غلیظ کش

منو پمپ دارای دو قطعه اصلی روتور و استاتور است. به طور کلی روتور هلیکال درون یک استاتور لاستیکی با دو سوراخ هلیکال می چرخد. همانطور که روتور درون پمپ می چرخد فضای خالی ایجاد شده در اثر اختلاف تعداد هلیکال ها به سمت جلو حرکت می کنند. در کل مسیر حرکت این حفره ابعاد حجمی حفره ثابت می ماند. بنابراین اگر این فضاهای خالی شکل گرفته در روتور با مواد وارد شده به منو پمپ پر شود باعث می شود که مواد به انتهای پمپ منتقل شوند. در طول مسیر نیز با انرژی منتقل شده از روتور به مواد، کم کم انرژی جنبشی یا معادل آن فشار افزایی در مواد صورت می گیرد.

در فیلم زیر نحوه این عملکرد توضیح داده شده است:

کاربرد منوپمپ صنعتی

مونو پمپ در صنعت برای انتقال مواد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد برخی از این مواد را می توان در فهرست زیر مشاهده کرد.

کاربرد نام ماده قابل انتقال
نفت و گاز و شیمیایی
 • انواع رزین‌های پلی استری سنتز شده از انواع الکل ها و اسیدها
 • انواع عصاره‌های گیاهی
 • انواع صابون های مایع
 • انواع موم های مایع
 • نفت خام با درجه API 19-19.4
 • نفت خام با درجه API 28.7-32.3
 • نفت خام با درجه API 31.9-43.6
 • مواد نفتی ته مخازن
 • نفت سیاه
 • سوخت دیزلی
 • هیدروکلریک اسید ژله ای
 • هیدروکلریک اسید غلیظ شده
 • امولسیون آب و نفت سفید 80 درصد
 • امولسیون آب و نفت سفید 70 درصد
 • امولسیون مخلوط نفت سفید، گاز، روغن و اسید 80 درصد
 • امولسیون مخلوط نفت سفید، گاز، روغن و اسید 60 درصد
 • الیک اسید
 • امولسیون‌های پارافینی
 • پلی استرهای کائوچویی
 • پلی گلیسرول
 • محلول های پلیمری
 • پولیول ها
 • پولیول های رنگ نشده
 • رزین های پلی استری
 • هیدروکسید پتاسیم
 • جوهرهای رنگ
 • دوغابه ها
 • لاستیک های حل شده
 • سود سوزآور 50 درصد
 • مایعات چسبناک و رنگ ها
 • رنگ ها و لعاب ها
 • رنگ های غلیظ
 • چسب چوب ها
 • لاک های پایه آب
 • لاک های با 25 درصد رنگ
 • صمغ های آب بندی
 • چسب
مواد غذایی
 • پاستا - کاکائو
 • آب
 • شیر خشک / غذای کودک
 • مایه دلستر
 • سوپ سبزیجات
 • شکلات
 • سس شکلاتی
 • پالپ های میوه
 • دسر
 • ژلاتین
 • گلوکز
 • آبگوشت
 • سس سالاد
 • مربا
 • عصاره مالت
 • مایونز
 • پکتین
 • آبمیوه
 • آبمیوه غلیظ
 • میوه خالص
 • سیب خالص
 • فرنی شیرین غلیظ
 • محلول نشاسته
 • شربت قند 650 Bx
 • شربت قند 750 Bx
 • سس کچاپ
 • گوجه خالص
 • عسل
 • نوشیدنی های الکلی
 • تخم مرغ مایع
لبنیات
 • کره
 • پنیر
 • پنیر نرم
 • کره کاکائویی
 • شیر غلیظ شده
 • شیر غلیظ شده شیرین
 • خامه
 • شیر
 • کشک
 • خامه ترش
 • ماست
 • سفیده و زرده تخم مرغ
روغن صنعتی
 • روغن موتور SAE 5
 • روغن موتور SAE 10
 • روغن موتور SAE 15
 • روغن موتور SAE 15W40
 • روغن موتور SAE 15W40
 • روغن موتور SAE 30
 • روغن موتور SAE 40
 • روغن موتور SAE 50
 • روغن موتور SAE 5W
 • روغن موتور SAE 10W
 • روغن موتور SAE 20W
 • روغن دنده SAE 90
 • روغن دنده SAE 140
 • روغن هیدرولیک HLP 46
 • روغن هیدرولیک HLP 68
 • روغن هیدرولیک HLP 100
 • روغن موتور ضخیم
 • روغن موتور مایع
 • روغن عایق بندی برق
 • روغن عایق بندی برق
 • روغن روانکاری
 • روغن توربین های بخار
روغن های گیاهی و حیوانی
 • روغن بادام زمینی
 • روغن کرچک
 • روغن نارگیل
 • خمیر دندان
 • کره کاکائو
 • روغن کبد ماهی
 • روغن ذرت
 • روغن شاهدانه
 • چربی حیوانی
 • روغن بذر کتان
 • روغن زیتون
 • روغن پالم
 • روغن سویا
 • روغن سویای فرآوری شده
 • روغن کلزا
 • روغن دانه های کتان
 • روغن سالاد
 • روغن ماهی
آرایشی و بهداشتی
 • وازلین
 • مواد پر کردن دندان (آمالگام)
 • انواع شامپوها
 • خمیر دندان
 • انواع روغن های ویتامینه
 • انواع مواد هم زده شده
 • گلایکول ها
 • دیپروپیلن گلایکول
 • انواع ژلاتین ها
 • گلیسرین 100 درصد
 • کرم های پوست

 

مزایا

با توجه به اینکه منو پمپ با سرعت چرخش پایین کار می کند و تولید فشار در آن به آهستگی و تدریجی رخ می دهد. بنابراین برای انتقال موادی که در آن بایستی انتقال با دقت صورت گیرد تا بافت مواد تغییر نکند (بر خلاف پمپ های گریز از مرکز) بسیار مناسب است. با چرخش روتور، چون فضا و حفره نسبتا بزرگی بین روتور و استاتور که در آن مواد محبوس می شود شکل می گیرد. بر خلاف پمپ دنده ای و پیستونی وجود مواد سایشی و ذرات درون مواد بلامانع می باشد و محدودیتی در استفاده از آن ایجاد نمی کند.

با توجه به لاستیکی بودن استاتور پمپ تک اسکرو، آب بندی بین ورودی و خروجی منوپمپ خیلی بهتر می باشد. بنابراین در هنگام انتقال موادی که لزجت پایینی دارند، بازدهی حجمی بالاتری نسبت به پمپ های چند اسکرو خواهند داشت.

بر خلاف پمپ گریز از مرکز سانتریفیوژ که با افزایش ویسکوزیته، اتلافات ویسکوزیته و انحراف جریان مواد از روی پروانه پمپ افزایش می یابد، در مونو پمپ با غلیظ تر شدن و افزایش ویسکوزیته بازدهی حجمی مونو پمپ افزایش می یابد. و افزایش ویسکوزیته امری مثبت تلقی می شود.

بنابراین مزایای مونو پمپ نسبت به پمپ های گریز از مرکز، پمپ های دنده ای، پمپ های دیافراگمی و یا پمپ های چند اسکرو را می توان به صورت زیر خلاصه نمود.

 • امکان انتقال مواد حساس به تنش برشی بدون آسیب رساندن به بافت مواد.
 • عدم محدودیت در انتقال مواد با ذرات سایشی.
 • افزایش بازدهی مونو پمپ با افزایش ویسکوزیته مواد.
 • امکان انتقال مواد شیمیایی بسیار خورنده.
 • تعمیرات و نگهداری آسان.
 • خرابی کمتر با توجه به سرعت دورانی پایین تر مونو پمپ.

 

معایب مونو پمپ

معایب رایج در مونو پمپ عبارتند از:

 • محدودیت در دمای کاری با توجه به استفاده از لاستیک استاتور.
 • کاهش بازدهی در انتقال مواد با ویسکوزیته کمتر.
 • خرابی لاستیک استاتور مونو پمپ در اثر خشک کار کردن.
 • سطح اشغال بزرگتر نسبت به سایر انواع پمپ.

سازندگان مونو پمپ

فهرست معتبرترین سازندگان مونو پمپ در جهان عبارتند از:

 

 

 

 

محصولات

سوالات متداول

 • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید